Příjemný prožitek ze stravování

Nebudeme Vám na tomto místě představovat nekonečnou řadu společenských pravidel platných pro situace setkávání lidí u jídla. Etika tak, jak je vyžadována v podobných společenských chvílích, je obsahem mnoha dobrých knih, v nichž si můžete podobné poučky snadno dohledat.
Cílem předkládaného článku je zamyšlení se nad významem podobných pravidel a situací setkávání
u jídla jako takových.
prostřená jídelní tabule 

Proč vlastně jsou pro nás okolnosti, za kterých přijímáme potravu, tolik důležitými?
 
Stres zvyšuje možnost špatného trávení
Stresování se v jakékoli situaci je pro nás škodlivé. Ovšem v situaci, kdy si náš žaludek musí umět poradit s přijímanou potravou, je tato situace ještě významnější. V momentě, kdy je totiž potřebné, aby byl krví zásoben právě zejména žaludek vykonávající svou činnost nám zvýšený tep může způsobovat potíže v podobě příliš rychlého proudění krve. Tato pak nemá možnost dostatečně zásobovat žaludek v jeho konání.
výběr salátů
Právě stresu z nejrůznějších nepříjemných kolizí a faux pas lze předcházet udržováním příjemného, klidného prostředí v oblasti, kde se chystáme stolovat. Na udržování tohoto prostředí se musejí podílet všichni strávníci, s nimiž máme možnost přicházet do styku.
V rámci kultury stravování tek lze vyslovit závěr, že v případě obědvání či sdílené jakéhokoli jiného denního jídla s druhými je vždy maximálně vhodné umět zachovat pozitivní prostředí a dobrou náladu nikoli pouze svoji, ale snažit se o podporu těchto faktorů také u druhých.
U stolování je tak třeba dávat si pozor na následující projevy sebe sama, které nejčastěji rozčilují druhé a mohou tak nepříjemně působit na jejich zážitek z jídla:
·         Pomlouvání, křik, rozčilování se a pasivní agresivitu – tyto projevy je nutné ve svém chování potlačovat. K jídelnímu stole se naprosto nehodí a okolí nemá důvod Vám jej tolerovat. Může se Vám také stát, že v případě daných projevů budete požádáni, abyste se od společného stravování a stolu vzdálili.

·         Nevhodné tělesné projevy, jako jsou krkání, říhání, škytání, vypouštění plynů, šťourání se v nosu či uších a další podobné projevy fyziologických funkcí organismu, jež jsou obecně považovány za společensky nepřijatelné. Tyto projevy mohou u citlivějších jedinců evokovat pocity nevolnosti, které jim znemožňují konzumovat a dobře zažívat potravu, proto pokud Vás zrovna podobné záležitosti trápí, snažte se nalézt spíše odlehlejší místo k poobědvání, kde budete moci se svými tělesnými neduhy být o samotě. V divadle byste si také nedovolili říhat uprostřed operní árie.