Služby pro seniory

Věk seniorů se rok od roku prodlužuje. S prodloužením věku však není garantováno, že organismus bude sloužit stejně jako za mlada. Většina seniorů od určitého věku potřebuje pomoci s denními potřebami.
péče o seniora
V této chvíli by měla nastoupit rodina, která se o seniora postará nebo alespoň pomůže s jeho životními potřebami. Často ale vidíme, že členové rodiny jsou natolik vytížení, že nemohou toto zabezpečit. Často také vidíme, že mnohdy ani nechtějí. Přesto je zde pro seniora řešení. Možná vás napadne umístění babičky či dědečka do domu pro seniory. Ano, je to jedna z možností, dá se však říci, že není vhodná pro každou povahu. Někomu se v takovém zařízení líbí, jiný by tam byl nešťastný. Pokud ale senior není úplně nemohoucí, dá se využít mnoha služeb, které prodlouží pobyt starého člověka v domácím prostředí a v kruhu rodiny.

Jednou z velice vyhledávaných služeb je pečovatelská služba. Objednáme si návštěvu pečovatelky na takovou délku, jaká je potřeba. Dále je možné sjednat úkony, které je třeba u seniora vykonat včetně osobní hygieny, úklidu, nákupu a dalších prací, které jsou v domácnosti obvyklé. Agentury pečovatelských služeb disponují i se zdravotními sestrami a rehabilitačními pracovníky, které na pokyn ošetřujícího lékaře vykonají u seniora zdravotnické a ošetřovatelské služby jako jsou převazy, odběry krve a další.
starší lidé
Další službou, kterou lze využít je dovoz obědů do bytu seniora. Mnohé agentury nabízejí výběr z několika jídel, možnost dietního stravování a jídlo v jídelních nosičích dopraví denně do bytu objednavatele. Tak je zajištěna denně teplá strava, která neohrozí zdravotní stav starého člověka a rodina má jistotu, že své jídlo neodbývá.

Dnes už není problém ani dovoz nákupu až na práh bytu. Objednáme vše po internetu. Pokud senior nezvládne práci s počítačem, společně s ním vybereme, co by chtěl a potřeboval, objednáme a on už si v určenou hodinu nákup pouze přebere od dovozce. I zde je důležitý faktor, že starý člověk má stále pocit, že si to zařídil skoro sám a není ještě nepotřebný, což přispívá k jeho duševní pohodě.
Zde vidíme, že péče o seniora nemusí nutně zůstat jen na rodině. Je jen třeba skloubit veškeré možnosti a snažit se o takové, aby senior mohl zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí tak, aby nestrádal a jeho život byl co nejvíce plnohodnotný.